Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Registr příjemců

 

Registr příjemců

Podle čl. 22 zákona z 30. prosince 1991, č. 412, upraveného a doplněného zákonem č. 15/2005, a podle dekretu prezidenta republiky č. 118 ze 7. dubna 2000 mají státní správy, regiony, místní instituce a další veřejné instituce od 31. března 1992 povinnost vést registr subjektů, včetně fyzických osob, kterým byly poskytnuty příspěvky, subvence, úvěry, dotace a výhody ekonomického charakteru financované z příslušných rozpočtů.

Registr je každoročně aktualizován.

Seznam příjemců plateb převyšujících 1000 euro za účetní rok 2021, klikněte zde.

Datum poslední aktualizace: 31/03/2022

 


84