Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kulturní akce v Itálii

 

Kulturní akce v Itálii

logomibact

Vyhledávání významných kulturních akcí v Itálii
Ministerstvo kulturního dědictví, kultury a turismu


V této sekci lze vyhledat informace o kulturních akcích (výstavy, konference, sympozia, semináře, prezentace atd.) pořádaných Ministerstvem kulturního dědictví, kultury a turismu a různými instituty:

  • Významné výstavy: výstavy národního významu
  • Výstavy ve světě: vybrané italské výstavy ve světě
  • Vyhledávání: umožňuje vyhledat akci prostřednictvím klíčových slov
  • Kalendář akcí: plánovaná zahájení kulturních akcí
  • Významné akce: akce s významným zapojením státní administrativy za účelem propagace a zviditelnění kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Cílem je co nejvíce přiblížit občanům historické památky, muzea a umělecká, literární a hudební díla a navracet je tak k tradicím a historii.
  • Festivaly: seznam festivalů konaných pod záštitou či s přispěním MiBAC

NB: Informace poskytované ministerstvem jsou dostupné pouze v italském jazyce

 


10