Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Sponzorství

 

Sponzorství

Výzva pro zájemce o spolupráci na pořádání kulturních akcí

Italský kulturní institut v Praze pořádá ročně v rámci vnější propagace mnoho uměleckých, kulturních, propagačních a vzdělávacích akcí vysoké úrovně.

Za tímto účelem chce Institut využít spolupráce či sponzoringu veřejných i soukromých subjektů, které mají zájem výměnou za finanční příspěvek a/nebo profesionální spolupráci propagovat svoji značku prostřednictvím vlastního loga na pozvánkách a dalších propagačních materiálech k akcím (plakáty, katalog, newsletter).

Zájemci, kteří chtějí být za účelem spolupráce s Institutem kontaktováni, nás mohou o svém zájmu informovat prostřednictvím e-mailu na adrese iicpraga@esteri.it . Zpráva by měla obsahovat veškeré potřebné informace o subjektu a oboru či aktivitách, kterými se zabývá.

Taková komunikace není pro Institut nijak zavazující. Institut si vyhrazuje právo kontaktovat pouze vhodné subjekty v rámci plánování konkrétních akcí.

Pokud bude nabídka daného subjektu vyhodnocena jako vhodná k dalšímu jednání, budou zájemci sděleny konkrétní podmínky spolupráce a v případě zájmu bude vypracována a podepsána náležitá smlouva o spolupráci, která nabude platnosti podpisem zájemce.

Na závěr upozorňujeme, že v souladu s etickým kodexem Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce nemůže Institut navázat spolupráci se subjekty, jejichž aktivity mohou být, i potencionálně, ve střetu zájmů, podněcovat předsudky či poškozovat pověst této instituce, nebo jsou v rozporu s obecnými zásadami systému.

 


1681