Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Certifikáty

 

Certifikáty

Certifikáty italštiny jako cizího jazyka

Certifikáty italského jazyka jsou tituly, které potvrzují úroveň komunikativní kompetence v italštině jako cizího jazyka. Příjemci jsou všichni cizinci, italští občané žijící v zahraničí (potomci italských emigrantů) a zahraničních imigrantů v Itálii.
Chce-li kandidát podstoupit zkoušky, nemusí mít zvláštní kvalifikaci (studijní titul).
Aby se zkoušky na dosažení certifikátů mohly konat v zahraničí prostřednictvím italských kulturních institutů, Italské Ministerstvo zahraničních věcí podepsalo smlouvu s následujícími institucemi:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (cert.it)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Korespondence certifikátů s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

 

  Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di Siena Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
ÚROVEŇ C2 CELI 5 CILS C2 C2 cert.it PLIDA C2
ÚROVEŇ C1 CELI 4 CILS C1 ---------- PLIDA C1
ÚROVEŇ B2 CELI 3 CILS B2 B2 cert.it PLIDA B2
ÚROVEŇ B1 CELI 2 CILS B1 B1 cert.it PLIDA B1
ÚROVEŇ A2 CELI 1 CILS A2 A2 cert.it PLIDA A2
ÚROVEŇ A1 CELI impatto CILS A1 A1 cert.it PLIDA A1Italský kulturní institut v Praze nabízí zkoušky na Certifikát CILS, pořádaný Univerzitou pro cizince v Sieně

ZKOUŠKY CILS 2019

30. května

3. prosince

Platba:

CILS A1 e A2 = 1.100 Kč jedna část: 350,- Kč
CILS UNO - B1 = 1.650 Kč jedna část: 550,- Kč
CILS DUE - B2= 1.900 Kč jedna část: 650,- Kč
CILS TRE - C1 = 2.200 Kč jedna část: 700,- Kč
CILS QUATTRO - C2= 2.450 Kč jedna část: 750,- Kč

 

Pro získání přihlášky a pokynů k platbě je nutné napsat e-mail na adresu corsi.iicpraga@esteri.it. Naskenovaná vyplněná a podepsaná přihláška poté musí být zaslána e-mailem na tutéž adresu. Spolu s přihláškou je třeba zaslat potvrzení o zaplacení a naskenovaný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Vzorové příklady z předešlých zkoušek jsou na těchto stránkách sienské univerzity: www.unistrasi.it

dále na: Certificazione Cils a Esempi di prove di esame


12