Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
iic_praga

Certifikáty

 

Certifikáty

Certifikáty italštiny jako cizího jazyka

Certifikáty italského jazyka jsou tituly, které potvrzují úroveň komunikativní kompetence v italštině jako cizího jazyka. Příjemci jsou všichni cizinci, italští občané žijící v zahraničí (potomci italských emigrantů) a zahraničních imigrantů v Itálii.
Chce-li kandidát podstoupit zkoušky, nemusí mít zvláštní kvalifikaci (studijní titul).
Aby se zkoušky na dosažení certifikátů mohly konat v zahraničí prostřednictvím italských kulturních institutů, Italské Ministerstvo zahraničních věcí podepsalo smlouvu s následujícími institucemi:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (cert.it)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Korespondence certifikátů s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

 

  Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di Siena Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
ÚROVEŇ C2 CELI 5 CILS C2 C2 cert.it PLIDA C2
ÚROVEŇ C1 CELI 4 CILS C1 ---------- PLIDA C1
ÚROVEŇ B2 CELI 3 CILS B2 B2 cert.it PLIDA B2
ÚROVEŇ B1 CELI 2 CILS B1 B1 cert.it PLIDA B1
ÚROVEŇ A2 CELI 1 CILS A2 A2 cert.it PLIDA A2
ÚROVEŇ A1 CELI impatto CILS A1 A1 cert.it PLIDA A1Italský kulturní institut v Praze nabízí zkoušky na Certifikát CILS, pořádaný Univerzitou pro cizince v Sieně

ZKOUŠKY CILS 2018

7. června 2018

6. prosince 2018

Platba:

CILS A1 e A2 = 1.100 Kč jedna část: 350,- Kč
CILS UNO - B1 = 1.650 Kč jedna část: 550,- Kč
CILS DUE - B2= 1.900 Kč jedna část: 650,- Kč
CILS TRE - C1 = 2.200 Kč jedna část: 700,- Kč
CILS QUATTRO - C2= 2.450 Kč jedna část: 750,- Kč

 

Pro získání přihlášky a pokynů k platbě je nutné napsat e-mail na adresu corsi.iicpraga@esteri.it. Naskenovaná vyplněná a podepsaná přihláška poté musí být zaslána e-mailem na tutéž adresu. Spolu s přihláškou je třeba zaslat potvrzení o zaplacení a naskenovaný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Vzorové příklady z předešlých zkoušek jsou na těchto stránkách sienské univerzity: www.unistrasi.it

dále na: Certificazione Cils a Esempi di prove di esame


12