Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Jazykové kurzy

 

Jazykové kurzy

POZOR!

Jazykové kurzy v Italském kulturním institutu
Zápis do kurzů v Italském kulturním institutu: 03.02 – 21.02.2020.
Pro více informací klikněte zde

 

Zápis do online kurzu ItaLis -  nová aktualizovaná a rozšířená verze!!!

 

Pro více informací klikněte zde

 

Náhradní závěrečný test
10. února v 9 hod.
17. února v 18 hod.
Je třeba se přihlásit pomocí e-mailu na corsi.iicpraga@esteri.it s uvedením data testu a úrovně posledního kurzu

---

Jazykové kurzy

 

Metodologie: Ve výuce je používaná komunikační metoda směřující k otevřené a pružné didaktice, při které studenti rozvíjejí své komunikační a praktické dovednosti prostřednictvím vývoje čtyř základních
lingvistických schopností: porozumění slovu, porozumění písmu, verbální komunikace a písemný projev.
Výuka není frontální a studenti spolupracují ve dvojicích nebo ve skupinách.

Vstupní test: Zařazení studentů, kteří nejsou začátečníci, do jednotlivých úrovní bude stanovené prostřednictvím vstupního testu a krátkého ústního pohovoru při zápisu. Studenti, kteří tento nebo minulý rok studovali v kurzech Institutu a úspěšně prošli závěrečným testem, již vstupní test nedělají. Informace o tom, jak a kdy psát vstupní test jsou v sekci Zápis.

1. Standardní čtvrtletní kurzy
30 nebo 60 hodin v cyklech trvajících 15 týdnů - výuka trvá 2 hodiny - 1 hodina = 60 min., jednou nebo dvakrát týdně.
Programy a úrovně jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro výuku jazyků.

Livelli / Urovně
A1 Contatto / Průlom Principianti / Začátečníci  90 ore/hod.
A2 Sopravvivenza / Na cestě Principianti / Začátečníci  90 ore/hod.
B1 Soglia / Práh Intermedi / Středně pokročili 150 ore/hod.
B2 Progresso / Rozhled Intermedi / Středně pokročili 120 ore/hod.
C1 Efficacia / Účinná funkční způsobilost Avanzati / Pokročili 150 ore/hod.

 Třídy jsou tvořené od 6 do 14 studentů.

 


14