Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Jazykové kurzy

 

Jazykové kurzy

POZOR!

Jazykové kurzy v Italském kulturním institutu
Zápis do kurzů v Italském kulturním institutu: 05.02.2019 – 15.02.2019.
Pro více informací klikněte zde

Zápis do online kurzu ItaLis pro úplné začátečníky
Pro více informací klikněte zde

 

---

Jazykové kurzy

 

Metodologie: Ve výuce je používaná komunikační metoda směřující k otevřené a pružné didaktice, při které studenti rozvíjejí své komunikační a praktické dovednosti prostřednictvím vývoje čtyř základních
lingvistických schopností: porozumění slovu, porozumění písmu, verbální komunikace a písemný projev.
Výuka není frontální a studenti spolupracují ve dvojicích nebo ve skupinách.

Vstupní test: Zařazení studentů, kteří nejsou začátečníci, do jednotlivých úrovní bude stanovené prostřednictvím vstupního testu a krátkého ústního pohovoru při zápisu. Studenti, kteří tento nebo minulý rok studovali v kurzech Institutu a úspěšně prošli závěrečným testem, již vstupní test nedělají. Informace o tom, jak a kdy psát vstupní test jsou v sekci Zápis.

1. Standardní čtvrtletní kurzy
30 nebo 60 hodin v cyklech trvajících 15 týdnů - výuka trvá 2 hodiny - 1 hodina = 60 min., jednou nebo dvakrát týdně.
Programy a úrovně jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro výuku jazyků.

Livelli / Urovně
A1 Contatto / Průlom Principianti / Začátečníci  90 ore/hod.
A2 Sopravvivenza / Na cestě Principianti / Začátečníci  90 ore/hod.
B1 Soglia / Práh Intermedi / Středně pokročili 120 ore/hod.
B2 Progresso / Rozhled Intermedi / Středně pokročili 120 ore/hod.
C1 Efficacia / Účinná funkční způsobilost Avanzati / Pokročili 150 ore/hod.

 Třídy jsou tvořené od 6 do 14 studentů.

2. Letní kurzy
a) Intenzivní kurzy: 60 hod. (včetně závěrečného testu, poslední den kurzu)

b) Měsíční kurzy: 30 hod. (včetně závěrečného testu, poslední den kurzu)

Počet studentů ve třídě: 6-12.

Určení úrovně studentů: studenti, kteří nejsou úplní začátečníci a nechodili do našich kurzů, musí předem podstoupit vstupní test a mít rozhovor s učitelem.

3. Kurzy speciální
30 hodin v cyklech trvajících 15 týdnů - výuka trvá 2 hodiny - 1 hodina = 60 min., jednou týdně.
Pro účast ve speciálních kurzech musí zájemci, kteří neabsolvovali naše standardní kurzy, napsat vstupní test a dosáhnout úrovně B2 nebo C1-2.

Nabízí se následující kurzy a laboratoře:

. kurz gramatiky
. kurz konverzace
. divadelní laboratoř
. kurz dikce pro zpěváky opery
. kurz dějin umění

Třídy jsou tvořené od 6 do 12 studentů.

4. Přípravné kurzy na zkoušky CILS
20 hodin v cyklech trvajících 10 týdnů - výuka trvá 2 hodiny - 1 hodina = 60 min., jednou týdně.

Třídy jsou tvořené od 6 do 12 studentů.

5. Kurzy individuální a ve firmách

Na požádání Italský kulturní institut organizuje výuky individuální, pro malé skupiny nebo ve firmách.


14