Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Sídlo

 

Sídlo

Architektonický komplex z konce 16. a počátku 17. století, kde od roku 1942 sídlí Italský kulturní institut, je ve vlastnictví italského státu. Jeho součástí je rozlehlá budova s centrálním nádvořím, kaple s přilehlou kapitulní síní a velká, zdí ohraničená, zahrada, v jejímž severozápadním rohu se nachází barokní altán.

V hlavní části budovy, se vstupem z ulice Šporkova, se v prvním patře nachází kanceláře, knihovna, promítací sál, empora barokní kaple, na které je umístěna stálá expozice s názvem „Italská kongregace v Praze. Staletá historie”, a velká terasa. Okolo nádvoří, kterému vévodí kamenná kašna, jsou umístěny učebny italského jazyka a kultury a pokoj pro hosty.

Kaple, se vstupem z ulice Vlašská 34, byla 3. července 1617 arcibiskupem Janem Loheliem zasvěcena Panně Marii a sv. Karlu Boromejskému. Je jedním z příkladů raně barokní architektury v Praze, je tvořena jedinou hlavní lodí s bočními nikami a valenou klenbou zdobenou malbami. Ještě dnes je možné v kapli obdivovat vzácné monochromatické nástropní malby s jedním z prvních vyobrazení svatého Karla Boromejského vedle svatého Ambrože. Apsidě vévodí oltářní obraz zobrazující svatého Karla Boromejského adorovaného sirotky vytvořený roku 1839 Václavem Ignácem Leopoldem Markovským. V současné době je kaple využívána jako výstavní síň a prostor pro pořádání konferencí a sympózií nebo soukromých akcí. Přilehlá kapitulní síň je taktéž využívána jako výstavní prostor.

 

Pronájem prostor

Italský kulturní institut příležitostně pronajímá prostory (kapli, kapitulní síň, nádvoří, projekční sál) k pořádání soukromých akcí, oslav a banketů.

Pro více informací o podmínkách a výši pronájmu prostor Institutu pište na: segreteria.iicpraga@esteri.it

 


37