Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Knihovna

 

Knihovna

biblioteca iic praga immagine 1 mini

 

KNIHOVNA ITALSKÉHO KULTURNÍHO INSTITUTU V PRAZE
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
Tel. +420 257 090 689 | Fax +420 257 531 284
biblioteca.iicpraga@esteri.it

www.facebook.com/bibliotecaiicpraga/

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí - od 9:00 do 17:30
Středa - od 9:00 do 17:30
Pátek - od 9:00 do 13:00

 

ÚVOD

Historie knihovny je pevně spjatá s historií Italského kulturního institutu, který byl založen v roce 1922 a oficiálně otevřen pro veřejnost o rok později. V roce 1928 měla knihovna k dispozici 4 000 titulů, zatímco dnes knihovní fond obsahuje více než 18 000 svazků rozdělených do různých skupin, jako jsou například italská próza pro dospělé a pro děti, literární kritika, historie, hudba, žurnalistika, divadlo, komiksy, film a jiné. Tyto skupiny jsou dále doplněny o audioknihy italských autorů, zahraničních autorů v italském jazyce a audioknihy pro děti.

Knihovna v souladu se základním posláním Institutu propaguje prostřednictvím knih italský jazyk a italskou kulturu. Všechny publikace jsou v italském jazyce, včetně sekce českých autorů přeložených do italštiny, s výjimkou sekce věnované knihám italských autorů přeložených do českého jazyka.

Knihovna jako centrum „archivní dokumentace“ | Knihovna podporuje výzkum prostřednictvím vlastního knihovního fondu, stará se o uchovávání a zhodnocování archivního dědictví Institutu a propaguje historii zpřístupněním těchto dokumentů. Ke knihovně patří také stálá expozice „Italská kongregace v Praze. Staletá historie“ umístěná v prostorách empory barokní kaple sv. Karla Boromejského.

Videotéka | Součástí knihovního fondu je také bohatá videotéka, která čítá na 800 italských filmů a dokumentárních snímků.

 

PŘÍSTUP, KONZULTACE A REGISTRACE

Přístup a konzultace | Přístup do knihovny a konzultace knihovního fondu na místě pod dohledem odborného pracovníka je zdarma.

Registrace | Registrace do knihovny je jednoduchá. Je potřeba předložit občanský průkaz nebo pas a poskytnout osobní kontakty (e-mail a/nebo telefonní číslo). Pro registraci mladších 15 let je vyžadován písemný souhlas rodičů nebo odpovědné osoby. Po dokončení registrace bude uživateli vydán nepřenosný čtenářský průkaz s platností na jeden rok. Registrovaný uživatel má právo využívat Wi-Fi síť knihovny.

Registrační poplatky

200,- Kč : dospělí

100,- Kč : děti, studenti a osoby starší 65 let

Platbu je nutné provést na místě.

Pro studenty zapsané do italských jazykových kurzů Institutu je registrace zdarma (po dobu trvání kurzů).

 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Přístup k absenčním výpůjčním službám knih, audioknih a video nosičů je možný pouze na základě registrace a uhrazení ročního poplatku. Uživatelé absenční výpůjční služby přijímají plnou zodpovědnost za vypůjčené knihy, audioknihy a/nebo video nosiče.

  • Knihy a audioknihy | Je dovoleno zapůjčit si najednou nejvýše tři vybrané tituly (knihy, audioknihy). Výpůjční lhůtu stanovenou na 4 týdny je možné prodloužit na základě žádosti o dalších 30 dní. Knihovna si vyhrazuje právo tuto dobu zkrátit za účelem zachování dostupnosti služeb. Z absenční výpůjčky jsou vyloučeny publikace určené pouze pro prezenční konzultaci (např. slovníky nebo encyklopedie), publikace, které jsou součástí edic či sbírek významné hodnoty, díla publikovaná před rokem 1945 a také publikace ve špatném stavu. Z absenční výpůjčky jsou taktéž vyloučeny časopisy.

  • Video nosiče | Je dovoleno zapůjčit si najednou nejvýše tři vybrané tituly a výpůjční lhůta je stanovena na 15 dní. Výpůjční lhůtu není možné prodloužit, nicméně v kombinaci se zápůjčkou knih či audioknih z knihovního fondu je možné zapůjčit si:
    3 tituly (knihy a/nebo audioknihy) + 1 video nosič na dobu 1 měsíce.
    2 tituly (knihy a/nebo audioknihy) + 2 video nosiče na dobu 1 měsíce.
    V obou případech je prodloužení výpůjční lhůty o 30 dní dovoleno pouze pro knižní fond.

  • Dokumenty historického archivu | Není dovolena výpůjčka dokumentárních materiálů historického archivu Institutu, nicméně tam, kde to stav dotčených dokumentů dovoluje, lze umožnit prezenční konzultaci pod dohledem odborného pracovníka knihovny na základě oficiální žádosti zaslané na biblioteca.iicpraga@esteri.it .

Nedodržení výpůjční lhůty, ztráta nebo poškození

V případě ztráty nebo poškození zapůjčených knih, audioknih a video nosičů si Institut vyhrazuje právo požadovat po uživateli náhradu či úhradu částky odpovídající škodě.

V případě nedodržení výpůjční lhůty u knih, audioknih a video nosičů bude uživateli prostřednictvím pošty nebo e-mailu zaslána upomínka. Pokud nedojde k urychlenému vrácení zapůjčených titulů, bude uživateli účtován poplatek 5 Kč za každý den prodlení. Pokud nedojde k vrácení materiálů ani po třetí upomínce, Institut si vyhrazuje právo požadovat náhradu právní cestou. Uživatel, který během jednoho roku obdrží upomínku v rámci třech různých výpůjček, bude automaticky vyřazen z čtenářské evidence.

Je striktně zakázána reprodukce zapůjčených materiálů. Institut se zříká jakékoliv odpovědnosti v případě právních kroků zahájených proti čtenáři, který poruší autorská práva.

 

DALŠÍ SLUŽBY

Online katalog | Kompletní fond knihovny je možné konzultovat prostřednictvím online katalogu. Klikni zde pro zahájení vyhledávání.

Rezervace titulů | Součástí registrace je také aktivace osobního čtenářského profilu vázaného na čtenářský průkaz, který umožňuje rezervaci jednoho či více titulů (knih, audioknih, video nosičů).

Desiderata | Pokud se hledaný titul nenalézá v katalogu knihovny, je možné požádat o jeho zakoupení a zařazení do knihovního fondu. Takový návrh bude vyhodnocen odpovědnou osobou a v případě, že bude shledán relevantním, bude zařazen do seznamu nových akvizic.

 


42