Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

La Biblioteca

 

La Biblioteca

Knihovna Institutu obsahuje více než 18.000 svazků převážně v italském jazyce.
 
 
 
KNIHOVNA
Istituto Italiano di Cultura
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 090 689
Fax.: +420 257 531 284
mail.: biblioteca.iicpraga@esteri.it


Knihovna:
Út 9:00 – 17:30 (přestávka 13:00-13:30)
St 9:00 – 17:30 (přestávka 13:00-13:30)
Pá 9:00 – 13:00Všeobecné informace
Knihovna je volně přístupná všem, presenční zapůjčení dokumentů z fondu je také bezplatné.
Personál knihovny je uživatelům k dispozici při vyhledávání v katalogu elektronických bázích, při provádění rešerší a v dalších otázkách týkajících se knihovny a jejího fondu.
Pro absenční výpůjčky je nezbytná registrace uživatele a složení ročního poplatku.
Zapsaným uživatelům je vystaven osobní nepřenosný průkaz s platností 12 měsíců.
Veškeré administrativní úkony, zápis a registrace výpůjček se provádí nejpozději 15 minut před koncem otvírací doby.

Podmínky registrace uživatelů
Za účelem registrace do výpůjčního systému knihovny musí občané ČR a cizí státní příslušníci s trvalým pobytem předložit občanský průkaz.
V ostatních případech je nutné předložit cestovní pas, doklad o dočasném pobytu v CR včetně adresy.
U mladistvých do 15 let je třeba předložit písemnou žádost o registraci ze strany zákonného zástupce.

Registrační poplatky
200 Kč: dospělí
100 Kč: děti, studenti, důchodci.
Zdarma: Účastníci jazykových kurzů Italského kulturního institutu. Pouze po dobu trvání těchto kurzů.

Platba se provádí v knihovně.

Presenční a absenční výpůjčky
Studovna je volně přístupná všem uživatelům po registraci do presenční knihy.
Místní zapůjčení materiálů z volně přístupného fondu je zdarma.
Svazky sejmuté z polic musí být po ukončení studia vždy ponechány na stole. Personál knihovny se postará o jejich opětovné patřičné zařazení.
V prostorách studovny se uživatel musí chovat tak, aby nerušil ostatní čtenáře. Je výslovně zakázáno používání mobilního telefonu a vnášení potravin či nápojů.
Registrovaní čtenáři využívající absenční výpůjční služby nesou plnou zodpovědnost za zapůjčené materiály. Absenčně si lze vypůjčit nanejvýše tři tituly najednou. Výpůjční doba je 30 dní a na požádání ji lze prodloužit o dalších 30 dní. Z provozních důvodů si knihovna vyhrazuje právo zkrátit výpůjční dobu nebo požadovat vrácení zapůjčených materiálů před jejím uplynutím. Absenční výpůjční režim se nevztahuje na tituly prezenčního fondu, součásti vícesvazkových děl nebo vzácných sbírek, díla vydaná před rokem 1945, na svazky ve špatném stavu a na periodika.
V případě ztráty či poškození zapůjčených materiálů si knihovna Italského kulturního institutu vyhrazuje právo požadovat jejich faktickou nebo finanční náhradu.
V případě, že nedojde k navrácení zapůjčených titulů po uplynutí výpůjční lhůty, bude uživateli zaslána písemná či elektronická upomínka. Pokud ani po třetí upomínce nedojde k vrácení zapůjčených materiálů, Italský kulturní institut si vyhrazuje právo postupovat právní cestou. V případě, že knihy nebudou vráceny v k tomu stanoveném termínu, bude účtována pokuta ve výši 5, - Kč za každý následující den. Z absenční výpůjční služby jsou automaticky vyloučeni ti uživatelé, kteří museli být v průběhu jednoho roku třikrát písemně upomenuti k vrácení výpůjčky.
Je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv reprografické kopie ze zapůjčených knih a jiných materiálů. Italský kulturní institut nepřebírá žádnou zodpovědnost při případném trestním stíhání uživatelů, kteří porušili autorská práva.

Nota Bene: Všichni uživatelé při registraci svým podpisem stvrzují souhlas s podmínkami tohoto knihovního řádu. Knihovna si vyhrazuje právo vyloučit z absenční výpůjční služby uživatele, kteří tento řád nerespektují. Italský kulturní institut nezodpovídá za případnou ztrátu osobních věcí odložených uživatelem v prostorách knihovny či na chodbě.


42