Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Eunic Library

 

Eunic Library

logoeuniclibrary

 

EUNIC LIBRARY

Čti Evropu / Let’s read Europe

 

 

KNIHOVNA EUNIC je knihovním projektem, který si klade za cíl propagovat knihovny jednotlivých institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture – se skupení sdružující národní kulturní instituty států Evropské unie) a podporovat v širších aspektech poznání evropské literární tradice. Projekt je součástí programu EUNIC Praha Evropský rok Kulturního dědictví 2018.

Záměrem je vytvořit „zvláštní poličku” umístěnou v knihovně každé instituce, jež se projektu účastní. Polička bude obsahovat knihy doporučené kulturními instituty, které jsou součástí se skupení EUNIC Praha a začlenily se do projektu.

Projektu se účastní: Balassiho institut, Bulharský kulturní institut, Belgické velvyslanectví – Zastoupení vlámské vlády v ČR, Velvyslanectví Lotyšské republiky – Lotyšský kulturní institut, Goethe-Institut, Portugalské centrum Instituto Camões v Praze, Institut Cervantes v Praze, Francouzský institut v Praze, Italský kulturní institut a Polský institut.

 

 

EUNIC LIBRARY is a library project with the general aim of promoting the libraries of the institutional network of the EUNIC (European Union National Institutes for Culture), cluster of Prague, and promoting the constitution of a sharing of knowledge, even in its more general aspects, of the European Literary Heritage. The idea is part of the EUNIC program for the European Year of Cultural Heritage 2018.

The aim of the project is the constitution of a "special shelf", present in every participating library, consisting of books recommended by the Cultural Institutes that are part of the EUNIC Prague cluster and members of the project.

Participants in the project: Balassi Institute, Bulgarian Cultural Institute, Embassy of Belgium / Delegation of Flanders in the Czech Republic, Embassy of Latvia / Latvian Cultural Centre, Goethe-Institut, Instituto Camões, tInstituto Cervantes, French Institute, Italian Institute of Culture, Polish Institute.

 

 

 an cer cla g her kaf
kap keh llo mar mod mu
not rey s sa ve w

 

Webové stránky kulturních institutů v Praze věnované projektu EUNIC LIBRARY

The web pages of the Cultural Institutes IN Prague dedicated to the EUNIC LIBRARY project

Balassiho institut / Balassi Institute

Bulharský kulturní institut / Bulgarian Cultural Institute

Belgické velvyslanectví – Zastoupení vlámské vlády / Embassy of Belgium-Delegation of Flanders

Velvyslanectví Lotyšské republiky – Lotyšský kulturní institut / Embassy of Latvia – Latvian Cultural Centre

Goethe-Institut

Portugalské centrum Instituto Camões / Instituto Camões

Instituto Cervantes

Francouzský institut / French Institute

Polský institut / Polish Institute

 


1522