Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

VOLEVO NASCONDERMI / CHTĚL JSEM SE UKRÝT

Data:

27/11/2020


VOLEVO NASCONDERMI / CHTĚL JSEM SE UKRÝT

VOLEVO NASCONDERMI

titolo internazionale: HIDDEN AWAY

regia di: Giorgio Diritti

cast: Elio Germano, Oliver Johann Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari, Andrea Gherpelli, Denis Campitelli, Filippo Marchi, Gianni Fantoni, Paola Lavini, Laura Pizzirani, Maurizio Pagliari, Francesca Manfredini, Daniela Rossi, Mario Perrotta, Paolo Dallasta

anno: 2020

durata: 120’

premi:

Berlinale 2020: Competition - Silver Bear for Best Actor (Elio Germano)

Globi d'Oro 2020: Best Film, Best Cinematography

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame.

L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo.

“El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po.

Sopraffatto da un regime che vuole “nascondere” i diversi e vittima delle sue angosce, viene richiuso in manicomio. Anche lì in breve riprende a dipingere.

Più di tutti, Toni dipinge se stesso, come a confermare il suo desiderio di esistere al di là dei tanti rifiuti subiti fin dall’infanzia. L’uscita dall’Ospedale psichiatrico è il punto di svolta per un riscatto e un riconoscimento pubblico del suo talento. La fama gli consente di ostentare un raggiunto benessere e aprire il suo sguardo alla vita e ai sentimenti che sempre aveva represso.

Le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l’intera collettività, il dono della sua diversità.

 

---

 

CHTĚL JSEM SE UKRÝT

originální název: VOLEVO NASCONDERMI

anglický název: HIDDEN AWAY

režie: Giorgio Diritti

hrají: Elio Germano, Oliver Johann Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari, Andrea Gherpelli, Denis Campitelli, Filippo Marchi, Gianni Fantoni, Paola Lavini, Laura Pizzirani, Maurizio Pagliari, Francesca Manfredini, Daniela Rossi, Mario Perrotta, Paolo Dallasta

rok: 2020

délka: 120’

ocenění:

Berlinale 2020: Competition - Silver Bear for Best Actor (Elio Germano)

Globi d'Oro 2020: Best Film, Best Cinematography

Toni, syn italské emigrantky vyhnaný zpět do Itálie ze Švýcarska, kde prožil složité dětství a dospívání, žije léta v přístřešku u řeky a nikdy se nepoddává samotě, zimě ani hladu.

Setkání se sochařem Renatem Marinem Mazzacuratim mu dá příležitost znovu se vrátit k malbě, je to počátek zadostiučinění, díky kterému si uvědomí, že umění je pro něj jediný způsob, jak získat vlastní identitu, skutečná možnost ukázat se světu a být jím milován.

„El Tudesc,“, jak mu říkají lidé z okolí, osamělý muž, rachitický, ošklivý, často vysmívaný a ponižovaný se stane skvělým malířem, který z břehu Pádu zachycuje svůj fantastický svět tygrů, goril a jaguárů.

Přemožen režimem, který se snaží „skrýt“ vše jiné, oběť vlastních úzkostí, je zavřen do blázince. I tam ale začne brzy znovu malovat.

Nejvíce ze všeho Toni maluje sám sebe, jako by si chtěl i přes všechna ta odmítnutí, kterými od dětství procházel, potvrdit svou touhu existovat. Propuštění z psychiatrické léčebny je momentem zadostiučinění a uznání jeho talentu. Sláva mu dovolí stavět na odiv dosaženou životní úroveň a zaměřit se na city, které v sobě vždy potlačoval.

Časem se ukáže, že jeho díla jsou darem pro celou společnost, darem v jeho odlišnosti.

 

---

 

HIDDEN AWAY

directed by: Giorgio Diritti

cast: Elio Germano, Oliver Johann Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari, Andrea Gherpelli, Denis Campitelli, Filippo Marchi, Gianni Fantoni, Paola Lavini, Laura Pizzirani, Maurizio Pagliari, Francesca Manfredini, Daniela Rossi, Mario Perrotta, Paolo Dallasta

year: 2020

film run: 120’

awards:

Berlinale 2020: Competition - Silver Bear for Best Actor (Elio Germano)

Globi d'Oro 2020: Best Film, Best Cinematography

Toni, the son of an emigrant Italian mother, deported back to Italy from Switzerland where he spent his childhood, lived for years in a shack by the river without ever succumbing to loneliness, the cold or hunger.

Meeting the sculptor Renato Marino Mazzacurati was his chance to return to painting, the beginning of a redemption story in which he feels art is the only way to form his identity, a real opportunity to make his name known and loved by the world.

“El Tudesc,” as people called him, was a lonely, scrawny, ugly and often mocked and humiliated man. He became an imaginative artist who painted a fantasy world of tigers, gorillas and jaguars on the banks of the Po. Ligabue’s art is a “fairy tale” from which a wealth of diversity emerges and his work over time has proved to be a gift to collective humanity.

 

Informazioni

Data: Ven 27 Nov 2020

Orario: Alle 20:00

Ingresso : Libero


1730